Historia projektu / 2009 / 04

Historia projektu

28 kwi

PRS rozpoczął oględziny “Generała Zaruskiego”

W poniedziałek, 27 kwietnia, inspektor PRS pan Roman Streubel rozpoczął szczegółowe oględziny “Generała Zaruskiego”.

Prace te mają na celu wykonie oceny stanu technicznego kadłuba i wydanie zaleceń, co do jego odbudowy. Warto przypomnieć, że wszystkie usługi PRS, w ramach patronatu nad odbudową są wykonywane całkowicie nieodpłatnie.

W ubiegły czwartek kadłub został od środka umyty wysokociśnieniową myjką, co ułatwi prace przy ocenie stanu zładu i poszycia. Prace te wykonała bezpłatnie Gdańska Stocznia “Remontowa”, mecenas programu “Gdańsk Ratuje Żaglowiec”. Przed myciem zęzy zostały ręcznie oczyszczone z nagromadzonych przez lata złogów szlamu, brudu, także potłuczonego szkła i innych „surowców wtórnych”.

16 kwi

Publiczna zbiórka funduszy na odbudowę żaglowca

Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami, będące jednym z partnerów MOSiR, rozpoczęło publiczną zbiórkę funduszy na odbudowę historycznego żaglowca Generał Zaruski.

Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami, będące jednym z partnerów MOSiR, rozpoczęło publiczną zbiórkę funduszy na odbudowę historycznego żaglowca Generał Zaruski.
Wspiera w ten sposób projekt “Generał Zaruski – Gdańsk ratuje żaglowiec”, który zakłada pełną rewitalizację statku i przywrócenie go do czynnej służby w szkoleniu i wychowaniu młodzieży na morzu. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i usług niezbędnych do odbudowy statku.

Zbiórka prowadzona jest na specjalny rachunek bankowy Stowarzyszenia, na który już teraz można wpłacać środki na odbudowę:

Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami
Bank Pekao S.A.
XVIII Oddział w Warszawie
33 1240 2063 1111 0010 0539 7834
W tytule przelewu należy wpisać: “Zaruski”.

Fundusze do skarbon stacjonarnych, będą zbierane podczas targów żeglarskich i różnych masowych imprez, w których bierze udział Stowarzyszenie.

Zbiórka publiczna prowadzona jest na podstawie decyzji MSWiA nr 49/2009 wydanej dnia 7 kwietnia 2009 w Warszawie.

4 kwi

Generał Zaruski trafił do Gdańska

Jacht “Generał Zaruski” jest już w Gdańsku! W sobotę, 4 kwietnia została przeprowadzona akcja przeholowania jednostki z Władysławowa.

Żaglowiec zacumował przy nabrzeżu Gdańskiej Stoczni “Remontowa”, gdzie rozpocznie się jego odbudowa.

Holowanie rozpoczęło się rankiem w stoczni “Szkuner” we Władysławowie, skąd “Generał Zaruski” wyruszył w liczącą 35 mil morskich podróż. Jednostkę prowadził na długim holu holownik Atlas. Przed wejściem do portu Leszek Paszkowski – dyrektor MOSiR w Gdańsku w imieniu prezydenta Pawła Adamowicza powitał jednostkę w Gdańsku i przekazał na pokład gdańską banderę. Dzięki idealnej pogodzie cała operacja przebiegła bardzo sprawnie i już o godzinie 15.00 żaglowiec wpływał do portu w Gdańsku. Zacumował przy nabrzeżu stoczni “Remontowa”, gdzie prowadzone będą prace rewitalizacyjne.

W piątek, 3 kwietnia MOSiR w Gdańsku podpisał umowę z firmą SHIP SERVICE reprezentowaną przez Artura Karczewskiego z Gdańska, na opracowanie dokumentacji odbudowy jachtu „Generał Zaruski”, pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Firma SHIP SERVICE wygrała postępowanie publiczne, a jej oferta opiewa na kwotę 199.104,00 zł. W ciągu 4 miesięcy dokumentacja koncepcyjna i klasyfikacyjno-techniczna będzie gotowa i złożona w Polskim Rejestrze Statków, co pozwoli na ponowne zarejestrowanie żaglowca. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Polski Rejestr Statków jako mecenas programu “Gdańsk ratuje żaglowiec” wszystkie usługi związane z zatwierdzeniem dokumentacji klasyfikacyjnej, nadzorem nad odbudową oraz ponownym nadaniem klasy wykona całkowicie bezpłatnie.

Gdańska Stocznia “Remontowa” – mecenas akcji “Gdańsk ratuje żaglowiec” – przy użyciu własnych urządzeń technicznych i pracowników podniesie kadłub jachtu z wody i ustawi na odpowiedniej podbudowie na terenie stoczni. Wykonane zostanie zadaszenie, umożliwiające prowadzenie prac szkutniczych i innych, niezbędnych prac remontowych. GSR udostępni także sprzęt, by armator – MOSiR w Gdańsku – wykonał prace zalecone przez PRS we wnioskach z Oceny Stanu Technicznego z dnia 22-10-2008. Te prace to: demontaż blach na kadłubie i stępce, demontaż grodzi stalowej, usunięcie starych powłok malarskich, usuniecie z kadłuba kostek balastowych, umycie wnętrza myjką ciśnieniową, demontaż części poszycia itp.

Ponadto „Remontowa” udostępni sprzęt, w celu wykonania przez inspektora PRS i armatora szczegółowej oceny stanu technicznego kadłuba. Do dyspozycji zostaną oddane także maszyny i urządzenia stolarni. Pracownicy zatrudnieni przez armatora zostaną przeszkoleni przez odpowiednie służby stoczniowe pod kątem BHP i ppoż.

Przypomnijmy: 3 listopada 2008 roku Miasto Gdańsk podpisało z Ligą Obrony Kraju, dotychczasowym właścicielem żaglowca, akt notarialny dotyczący jego przekazania. Akcję odbudowy pod hasłem “Gdańsk ratuje żaglowiec” prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

Wzorem innych miast hanzeatyckich, Gdańsk będzie właścicielem żaglowca “Generał Zaruski”, który po rewitalizacji będzie pełnił funkcję flagowej jednostki Miasta Gdańska. Zacumowany przy Centralnym Muzeum Morskim stanowić będzie atrakcję turystyczną i dumę Gdańska, jako aktywny obiekt muzealny. Pływając pod banderą Gdańska, realizować będzie ideę dla której kiedyś został zbudowany – zaszczepianie pozytywnych wartości wśród młodzieży poprzez szkolenie żeglarskie, obcowanie z żywiołem morza, edukację spuścizny historycznej Miasta Gdańska i polskiej obecności na morzu.

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga