Finanse

Żaglowiec „Generał Zaruski” został zakupiony przez Miasto Gdańsk za kwotę 150 tysięcy złotych. Prace związane z przywróceniem go do dawnej świetności pochłonęły około 5 milionów złotych.

Proces odbudowy jednostki wykroczył poza wcześniejsze ekspertyzy, zarówno pod względem kosztów jak i czasu realizacji.

Ale osiągnięty efekt wart był wszystkich wysiłków.

Projekt był także wspierany finansowo przez firmy, instytucje i osoby prywatne z kraju i zagranicy, którym bliska była idea ratowania tej niezwykłej jednostki. Prowadzona była zbiórka publiczna (wpłaty na rachunek oraz zbiórka do skarbon), podczas wszelkiego rodzaju imprez żeglarskich, targowych, festiwali szantowych czy innych wydarzeń kulturalnych.

Znaczący wkład w odbudowę jednostki miała także Unia Europejska, poprzez projekt MAST (Maritime Education and Sail Training for Young People), realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej “Południowy Bałtyk 2007-2013”. Ze środków unijnych sfinansowano wykonanie siłowni, zakup sprzętu ratunkowego oraz organizowano międzynarodowe rejsy dla młodzieży z Polski, Litwy, Szwecji, Niemiec i Danii.

Obecnie koszty eksploatacji żaglowca ponosi Miasto Gdańsk, przy współudziale instytucji które realizują na jego pokładzie żeglarskie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga