Projekt MAST

Maritime Education and Sail Training for Young People (MAST) to innowacyjny projekt zainicjowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku...

…Obecnego armatora legendarnego polskiego żaglowca „Generał Zaruski” i głównego beneficjenta projektu, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.
Podstawowym celem MAST jest wykorzystanie potencjału tradycyjnych żaglowców (w tym „Generała Zaruskiego”) do edukacji morskiej i szkolenia żeglarskiego młodzieży z krajów nadbałtyckich. Będzie to możliwe dzięki współpracy partnerów ze Szwecji, Litwy, Danii i Polski, dysponujących szeroko pojętym doświadczeniem żeglarskim i pedagogicznym.

Projekt MAST planowany jest na lata 2011 – 2013. W tym czasie partnerzy muszą między innymi przygotować program edukacyjny, ustalić trasy i terminy rejsów, wybrać sposób rekrutacji uczestników i odpowiednio przeszkolić kadrę – instruktorów i nauczycieli. Ustalenia teoretyczne będą weryfikowane podczas serii rejsów testowych prowadzonych na żaglowcach – szwedzkim Sarpenie, litewskim Brabanderze, duńskim jachcie Roret oraz polskich jednostkach: „Generale Zaruskim” i „Śniadeckim”. Zdobyte doświadczenia zostaną opisane w Vademecum MAST, które służyć będzie jako podstawa do organizacji kolejnych tego typu inicjatyw. Docelowo planowane jest powołanie międzynarodowego stowarzyszenia MAST, które zrzeszać będzie obecnych partnerów projektu oraz wszelkie organizacje zainteresowane realizacją zajęć edukacyjnych na tradycyjnych żaglowcach.
Oferta projektu MAST skierowana jest przede wszystkim do młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, osób bez perspektyw rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Co ważne, uczestnicy rejsów nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z udziałem w MAST. Będą mogli natomiast rozwijać się w ramach projektu i po przejściu dodatkowych szkoleń, brać udział w kolejnych rejsach już jako młodzi instruktorzy/pomocnicy.
Całkowity budżet projektu to ok. 1 300 000 Euro, z czego 85% będzie refundowane ze środków unijnych, a pozostałe 15% stanowi wkład własny partnerów.

Realizacja projektu wykroczyła poza wcześniej ustalone ramy czasowe i decyzją Komitetu Sterującego Programu PWT “Południowy Bałtyk”, projekt MAST będzie kontynuowany jeszcze w roku 2014.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:
mast-project.eu

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga