Odwiedziny u Zaruskiego

To najprostsza forma kontaktu z żeglarską dziedziną, gdańskim jachtem, jego misją i barwną załogą oficerską. Jest to propozycja skierowana zwłaszcza do młodszych dzieci.

Zapraszamy szkoły, instytucje wychowawcze oraz grupy zorganizowane do odwiedzania statku podczas jego postojów w porcie. Celem tych zajęć jest zainteresowanie dzieci i młodzieży żeglarstwem, kulturą morską i korzyściami płynącymi z dostępu Polski do morza. Może to być okazją do spotkania z załogą oficerską, wysłuchania “morskich opowieści”, poznania historii jednostki, jej patrona i dzieła jej odbudowy.

Zalecany minimalny wiek uczestników takiego spotkania, to 11 lat (IV klasa szkoły podstawowej).

Zasadniczo zwiedzanie statku obejmuje pokład (takielunek, urządzenia sterowe i kotwiczne) i wnętrze statku (kubryk załogi, mesa oficerska, pomieszczenia sanitarne, kambuz) i trwa ok. 60 min. W zależności od wieku uczestników spotkania, można pokusić się także o prezentację multimedialną w kubryku załogi (historia żeglarstwa, obyczaje, podstawy nawigacji, reportaże z odbudowy statku itp.). W przypadku klasy ok. 30 osobowej, grupa dzielona jest na 2 części, z których każda ze swoim przewodnikiem, zwiedza najpierw jeden a po zamianie, drugi poziom statku. Grupy 10-15-osobowe zwiedzają cały statek z jednym przewodnikiem.

Grupom zamiejscowym, które planują przyjechać do Gdańska w dwie lub 3 klasy (np. jednym autokarem), polecamy połączenie zwiedzania żaglowca z zajęciami w Ośrodku Kultury Morskiej oraz zwiedzaniem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku tak, by lepiej zagospodarować czas i nie czekać bezczynnie na swoją kolej.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymują promocyjne pamiątki.

WAŻNE! Szkolne zwiedzanie możliwe jest w miarę dostępności statku, a w każdym sezonie plan eksploatacji jednostki wygląda inaczej. Przede wszystkim stawiamy na działania żeglarskie i zwiedzanie jednostki w porcie możliwe jest do zorganizowania w przerwach między rejsami lub w czasie postojów technicznych. Dlatego prosimy to wcześniej zaplanować i skonsultować z nami.

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga