Założenia eksploatacyjne

Żaglowiec „Generał Zaruski” jest wykorzystywany przede wszystkim do celów szkoleniowych, reprezentacyjnych, oraz promocji ambicji żeglarskich Miasta Gdańska.

Celem eksploatacji jachtu „Generał Zaruski”, jest szkolenie żeglarskie i edukacja morska młodzieży, a także promocja wolontariatu, współpraca w ramach lokalnych i ponadregionalnych programów żeglarskich oraz międzynarodowej wymiany młodzieży, promowanie tradycji morskich. STS Generał Zaruski pełni także rolę morskiego ambasadora hanzeatyckiego miasta Gdańska, promując jego związki z morzem w kraju i za granicą.

W każdym sezonie żeglarskim na STS Generał Zaruski odbywają się rejsy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz promujące Miasto Gdańsk jako morski i żeglarski port na Bałtyku. Jednostka bierze udział w imprezach żeglarskich takich jak: Baltic Sail, Hanse Sail Rostock, Kieler Woche, Sail Bremerhaven czy The Tall Ships’ Races.

Poza sezonem żeglarskim na Zaruskim odbywają stacjonarne zajęcia edukacyjne i kursy żeglarskie, a także warsztaty prac bosmańskich i szkutniczych dla chętnych. Przygotowana jest także oferta programowa zajęć w czasie wolnym od szkoły, jak ferie czy wakacje.

Zapraszamy instytucje edukacyjne i grupy zorganizowane realizujące programy wychowania morskiego, do współpracy i współorganizacji rejsów (z wyprzedzeniem 6-8 miesięcy). W każdym sezonie organizowane są dłuższe i krótsze rejsy, poprzedzone różnymi formami rekrutacji i zajęć dydaktycznych w okresie jesienno-zimowym. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży żeglarstwem, kulturą morską i korzyściami płynącymi z dostępu Polski do morza. Zachęcamy też do zwiedzania żaglowca podczas jego postoju w porcie. Może to być okazją do spotkania z załogą oficerską, wysłuchania “morskich opowieści”, poznania historii jednostki, jej patrona i dzieła jej odbudowy.

W celu współorganizacji rejsu czy zwiedzania zorganizowanego, prosimy o kontakt z Biurem Armatorskim (informacje szczegółowe w zakładce “Kontakt”).

Wydarzenia i rejsy w których bierze udział STS Generał Zaruski, możecie śledzić na stronie głównej w oknie “Nadchodzące wydarzenia”.

  • Formularz kontaktowy
  • Armator jednostki
  • Statek / załoga