Zapraszamy

Zapraszamy instytucje edukacyjne i grupy zorganizowane realizujące programy wychowania morskiego, do współpracy i współorganizacji rejsów.

Pionier polskiego jachtingu, założyciel TOPR i wychowawca młodzieży gen. Mariusz Zaruski, zwykł był mawiać, iż „w twardym żeglarskim trudzie hartują się charaktery”.

Dotychczasowa działalność na polu edukacji żeglarskiej, odbudowanego przez Miasto Gdańsk jachtu szkolnego „Generał Zaruski”, potwierdza to przekonanie, a organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku rejsy dla szkół z regionu, cieszą się rosnącym powodzeniem. To lekcja historii, prezentacja znaczących wartości kształtujących jakość społeczeństwa, niezbędna dawka ruchu i aktywności fizycznej, okazja do poznania swych możliwości i nawiązania nowych relacji w grupie, która jednorazowo może liczyć 20-28 osób.

Niezależnie od pogody i własnych umiejętności, młodzież opuszcza pokład żaglowca uśmiechnięta i przekonana o zdobyciu przez siebie kolejnej życiowej „góry”. Morska wycieczka pod żaglami tego pięknego, unikatowego i stworzonego do szkolenia morskiego jachtu, to niezapomniane przeżycie, które dla jednych może być okazją do poznania samych siebie, a dla innych początkiem morskiej pasji i życiowej lub zawodowej ścieżki. Wspólny wysiłek i konieczność współpracy może na nowo określić wartość i pozycję poszczególnych uczniów w grupie i dać szansę wykazania się na nowym polu tym, którzy na co dzień nie mają najlepszych okazji, by pokazać swe możliwości (lub wręcz je odkryć).

Proponujemy młodzieży w wieku 15-25 lat udział w bezpiecznych i kontrolowanych zajęciach żeglarskich na pokładzie jedynego tej klasy żaglowca w Polsce i jednego z nielicznych w Europie (uratowanego wspólnym wysiłkiem Miasta Gdańska oraz wielu osób i instytucji, którym idea szkolenia morskiego Polaków jest bliska).

W każdym sezonie organizowane są dłuższe i krótsze rejsy, poprzedzone różnymi formami rekrutacji i zajęć dydaktycznych w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Ich celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży żeglarstwem, kulturą morską i korzyściami płynącymi z dostępu Polski do morza. Zachęcamy też do zwiedzania żaglowca podczas jego postoju w porcie. Może to być okazją do spotkania z załogą oficerską, wysłuchania “morskich opowieści”, poznania historii jednostki, jej patrona i dzieła jej odbudowy.

Prosimy mieć na uwadze, iż rejsy pełnomorskie, tygodniowe i dłuższe, należy planować z możliwie największym wyprzedzeniem, gdyż nowy sezon żeglarski wypełnia się planami i propozycjami współpracy dość wcześnie, często jeszcze w trakcie trwania sezonu poprzedniego. Termin rejsu długiego najlepiej planować rok wcześniej, a 6-8 miesięcy to niezbędne minimum. Propozycje późniejsze, w związku z rosnącą popularnością gdańskiego żaglowca, mogą nie znaleźć wolnych terminów w kalendarzu.

W celu współorganizacji rejsu czy zwiedzania zorganizowanego, prosimy o kontakt z Biurem Armatorskim (informacje szczegółowe w zakładce “Kontakt”).

  • Formularz kontaktowy
  • Armator jednostki
  • Statek / załoga