Projekt ECO-SHIP

ECO-SHIP to międzynarodowy projekt edukacji morskiej i ekologicznej realizowany przez Gdański Ośrodek Sportu w partnerstwie z litewskim Uniwersytetem w Kłajpedzie oraz fińskim stowarzyszeniem proekologicznym „Keep The Archipelago Tidy”.

Eco-Ship-logo

Nazwa projektu : „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth” 

Program: Erasmus+ 2021-2027, Sektor Młodzież

Czas trwania projektu: 01.12.2021 – 30.11.2023 (24 miesiące)

Partnerzy:

Gdański Ośrodek Sportu – Lider

Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)

Stowarzyszenie Keep the Archipelago Tidy (Finlandia)

Całkowity budżet projektu: 116 380 EUR, w tym budżet GOS: 41 431 EUR

Założenia:

Działania projektu skierowane są do młodzieży w wieku 15-29 lat, a także do nauczycieli, edukatorów oraz osób, instytucji i organizacji działających na rzecz edukacji morskiej i ekologicznej oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju bezpośrednio związane z tematyką projektu.

Nasz projekt odpowiada na wyzwania współczesnego świata tj.:

 1. Postępującą degradację środowiska naturalnego, w tym środowiska morskiego.
 2. Niedostateczną wiedzę na temat środowiska morskiego u osób w wieku szkolnym.
 3. Niską świadomość ekologiczną wśród młodzieży.
 4. Brak motywacji do działań proekologicznych wśród młodzieży.
 5. Brak skutecznych narzędzi do rozpowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju dotyczących ochrony mórz i morskich zasobów.

Celem projektu ECO-SHIP jest podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży w obszarze edukacji morskiej, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie „Katalogu Bałtyckiego Żeglarza” zawierającego elementy edukacji ekologicznej i żeglarskiej.

Dzięki tym działaniom chcemy przyczynić się do spowolnienia degradacji środowiska naturalnego oraz do zwiększenia wiedzy, świadomości i aktywności młodzieży w zakresie działań proekologicznych.

Aby ten cel osiągnąć, w trakcie realizacji projektu, podejmiemy następujące aktywności:

 1. Międzynarodowe spotkania partnerów.
 2. Stworzenie „Katalogu Bałtyckiego Żeglarza” przez zespół badawczy.
 3. Przeszkolenie 30 Oficerów Ekologicznych w ramach dwóch 14-dniowych warsztatów w formie rejsów na pokładzie STS „Generał Zaruski”.
 4. Organizacja międzynarodowych konferencji upowszechniających rezultaty projektu.
 5. Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji morskiej i ekologicznej oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju bezpośrednio związane z tematyką projektu.

Projekt „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth”, nr projektu 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029718, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Rezultat projektu:

“Katalog Bałtyckiego Żeglarza” – wersja do druku

“Katalog Bałtyckiego Żeglarza – wersja web

Combo

 • Email Formularz kontaktowy
 • Lokalizacja Armator jednostki
 • Kotwica Statek / załoga