Pełnomorski rejs 7-10-dniowy

Rejs pełnomorski to kompletna żeglarska przygoda. Pozwala w pełni czerpać z zalet gdańskiego żaglowca, dedykowanego szkoleniu morskiemu młodzieży.

Rejs trwający 7-10 dni na trasie Gdańsk – Gdańsk z możliwością zawinięcia do portów krajów nadbałtyckich (Szwecja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Finlandia), gdzie zawsze jesteśmy mile widziani, to optymalna porcja żeglarskiej przygody, dzięki której młodzież zwiedzając sąsiednie państwa, zdobywa nowe sprawności, tak fizyczne jak i społeczne. Nierzadko też w trakcie takich rejsów, załoga bierze udział w okazałej zagranicznej imprezie żeglarskiej, zlocie czy regatach, co dla większości jest przygodą życia.

Rejs to także okazja do spędzenia dłuższego czasu z doświadczoną i barwną kadrą oficerską, która wszystkim zainteresowanym przybliży podstawy żeglarstwa, zaangażuje w manewry i obsługę takielunku, czy umożliwi stanięcie za sterem tak wspaniałego statku. To również świetna okazja, by wysłuchać „morskich opowieści”, poznać historię żaglowca, jego patrona i edukacyjną misję. Załoga szkolna pracuje dla wspólnego dobra, poznaje wszystkie obszary aktywności na żaglowcu, bierze aktywny udział we wszystkich pracach i zdobywa podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu, nawigacji, ekologii, hydrologii i uczy się jej używać podczas swoich wacht.

  • Minimalny wiek uczestników – 15 lat
  • Uczestnicy otrzymują opinię z rejsu oraz pamiątkowe tablo załogi
  • W rejsie pełnomorskim może wziąć udział 20 osób załogi szkolnej
  • Na żaglowcu młodzież ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie i ubezpieczenie (NNW, koszty leczenia za granicą i mienie osobiste)
  • Przygotowanie do rejsu nie jest skomplikowane – zachęcamy do lektury artykułu Jak się przygotować oraz Podręcznika załoganta
  • UWAGA! W rejsie pełnomorskim/zagranicznym konieczny jest ważny paszport lub dowód osobisty (UE/Schengen)

Prosimy mieć na uwadze, iż rejsy pełnomorskie, tygodniowe i dłuższe, należy planować z możliwie największym wyprzedzeniem, gdyż nowy sezon żeglarski wypełnia się planami i propozycjami współpracy dość wcześnie, często jeszcze w trakcie trwania sezonu poprzedniego. Termin rejsu długiego najlepiej planować rok wcześniej, a 6-8 miesięcy to niezbędne minimum. Propozycje późniejsze, w związku z rosnącą popularnością gdańskiego żaglowca, mogą nie znaleźć wolnych terminów w kalendarzu.

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga