Gdańsk ratuje żaglowiec

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem „Gdańsk ratuje żaglowiec”, dzięki któremu zasłużony polski jacht "Generał Zaruski" wrócił do morskiej służby.

Żaglowiec zbudowany w 1939 roku w Szwecji z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego, trafił do Polski dopiero po wojnie. Od tego czasu na jego pokładzie przekazywano tajniki wiedzy żeglarskiej kolejnym pokoleniom młodzieży. Przez ostanie lata ten piękny, historyczny żaglowiec stał bezczynnie i popadał w ruinę. W listopadzie 2008 roku władze Miasta Gdańska zdecydowały się odkupić jacht i zaangażować się w jego odbudowę, tak aby jako aktywny obiekt muzealny mógł służyć szczytnej idei szkolenia i wychowania morskiego młodzieży.

Nadrzędnym celem projektu Gdańsk ratuje żaglowiec, poza odbudową tradycyjnej jednostki jest realizowanie programu edukacji morskiej i ekologicznej młodzieży. „Generał Zaruski” jest również ważną częścią programu pracy profilaktycznej z młodzieżą, oraz służy programom międzynarodowej wymiany młodzieży i promowaniu wolontariatu. Jako jednostka typowo szkoleniową, doskonale nadającą się do realizowania powyższych celów. Świadczy o tym zarówno wyposażenie jachtu w tradycyjny osprzęt wymagający zbiorowego, skoordynowanego wysiłku, pozbawione luksusów wnętrze, jak i bogata historia żaglowca, na którym przeprowadzono setki rejsów szkoleniowych. Jako jednostka flagowa Miasta Gdańska STS Generał Zaruski jest również ambasadorem miasta w bałtyckich portach, oraz dowodem jego morskich i żeglarskich ambicji oraz tradycji. Program odbudowy i późniejszej eksploatacji jachtu spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem społecznym i życzliwym zainteresowaniem mediów. Dzieło wpierają znane osoby, między innymi polarnik Marek Kamiński oraz żeglarski mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz.

Rejsy na „Generale Zaruskim” są doskonałą okazją do zapoznania się z tradycyjnym żeglarstwem opartym na solidarności i współpracy, kształtującym pewność siebie, uczącym odpowiedzialności, będącym wyzwaniem pod względem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Niezależnie od trasy, terminu czy charakteru rejsu, naszym założeniem jest rozbudzenie w młodych ludziach ciekawości świata i radości życia.

Zapraszamy instytucje edukacyjne i grupy zorganizowane realizujące programy wychowania morskiego, do współpracy i współorganizacji rejsów (z wyprzedzeniem 6-8 miesięcy). W każdym sezonie organizowane są dłuższe i krótsze rejsy, poprzedzone różnymi formami rekrutacji i zajęć dydaktycznych w okresie jesienno-zimowym. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży żeglarstwem, kulturą morską i korzyściami płynącymi z dostępu Polski do morza. Zachęcamy też do zwiedzania żaglowca podczas jego postoju w porcie. Może to być okazją do spotkania z załogą oficerską, wysłuchania “morskich opowieści”, poznania historii jednostki, jej patrona i dzieła jej odbudowy.
W celu współorganizacji rejsu czy zwiedzania zorganizowanego, prosimy o kontakt z Biurem Armatorskim (informacje szczegółowe w zakładce “Kontakt”).

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga