Historia projektu / 2008 / 11

Historia projektu

24 lis

Operacyjna Rada Techniczna

Dyrektor MOSiR w Gdańsku Leszek Paszkowski powołał Operacyjną Radę Techniczną ds. odbudowy i rewitalizacji s/y Generał Zaruski. Rada działa od wielu tygodni. Jednak swoje pierwsze formalne zebranie odbyła 19-11-20008 w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
W skład rady wchodzą:

» Jerzy Litwin | dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Dr inż. Jerzy Litwin jest dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego oraz naukowcem, znawcą szkutnictwa tradycyjnego.

» Jerzy Jaszczuk | doświadczony kapitan oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami.
Jerzy Jaszczuk lat 62, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, wsławiony rejsami na s/y Konstanty Maciejewicz wokół przylądka Horn, na s/y Gedania wokół obu Ameryk i wielu innymi. Założyciel i Prezes Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami.

» Miłosz Wierzchowski | założyciel i prezes Fundacji Kompania Morska, doświadczony ekonomista i marketingowiec z międzynarodową karierą zawodową.
Miłosz Wierzchowski lat 51, studiował ekonomię w Gdańsku oraz badania ilościowe i komunikację społeczną w Sztokholmie. W latach 80 i 90 pracował Szwecji w branży badawczej. Po powrocie do Polski zorganizował i prowadził polski oddział Gallup Gruppen. Od 2004 roku Członek Zarządu i Dyrektor Regionalny Froggs Ltd – brytyjskiej firmy badawczej specjalizującej się w badaniach satysfakcji i lojalności. Wykładowca Marketing Communications Academy, autor artykułów o problematyce badawczej i opracowań marketingowych. Od 2006 założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Kompania Morska współpracującej z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

» Jan Trammer | kapitan s/y Generał Zaruski.

Rada jest na finalnym etapie pracy nad:
» profesjonalną koncepcją organizacji i zarządzania projektem
» szczegółowym programem funkcjonalno-użytkowym niezbędnym do ogłoszenia przetargu na wykonie dokumentacji technicznej odbudowy jachtu

Zaawansowane są ponadto prace nad profesjonalnym planem marketingowo-promocyjnym.

Wszyscy członkowie rady poza kapitanem Trammerem, który jest etatowym pracownikiem MOSiR w Gdańsku wykonują swoją pracę społecznie.

Kolejne zebranie rady wyznaczono na dzień 26.11.2008, na godz. 12:00

6 lis

Gdańsk ratuje żaglowiec

MOSiR w Gdańsku prowadzi akcję pod hasłem “Gdańsk ratuje żaglowiec” - odbudowany żaglowiec “Generał Zaruski”, legendarna jednostka przedwojennej floty, będzie służył młodym gdańszczanom.

s/y Generał Zaruski – projekt realizuje, w imieniu Gdańska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. Jest już kapitan jachtu w rewitalizacji, który odpowiada za odbudowę jednostki, działa strona internetowa http://www.zaruski.hgsrv05.holonglobe.com.
Dodatkowo wszyscy, którzy chcą wesprzeć projekt finansowo, mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto akcji. 3 listopada 2008 roku Miasto Gdańsk podpisało z Ligą Obrony Kraju, dotychczasowym właścicielem żaglowca, akt notarialny dotyczący jego przekazania.

Wzorem innych miast hanzeatyckich, Gdańsk będzie właścicielem żaglowca “Generał Zaruski”, który po rewitalizacji będzie pełnił funkcję flagowej jednostki Miasta Gdańska. Zacumowany przy Centralnym Muzeum Morskim stanowić będzie atrakcję turystyczną i dumę Gdańska, jako aktywny obiekt muzealny. Pływając pod banderą Gdańska, realizować będzie ideę dla której kiedyś został zbudowany – zaszczepianie pozytywnych wartości wśród młodzieży poprzez szkolenie żeglarskie, obcowanie z żywiołem morza, edukację spuścizny historycznej Miasta Gdańska i polskiej obecności na Morzu.

Organizatorzy akcji liczą na zaangażowanie w akcję sponsorów i wszystkich tym, którym na sercu leży uratowanie ostatniego, przedwojennego polskiego żaglowca. Akcję można już dziś wesprzeć finansowo – dodatkowo może to zrobić każdy, nie tylko gdańszczanin. Działa już specjalne konto, na którym będą gromadzone środki pochodzące ze społecznej składki. Stan konta będzie na bieżąco prezentowany w Internecie.
“Generał Zaruski” Bank Millenium 84116022020000000119096280

Działa już strona internetowa akcji – pod adresem www.zaruski.hgsrv05.holonglobe.com będzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące możliwości wsparcia projektu rewitalizacji żaglowca “Generał Zaruski”. Na bieżąco pojawią się wiadomości o postępach w pracach rekonstrukcyjnych, a finansowanie projektu będzie w transparenty sposób prezentowane każdemu internaucie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyłoniono również kapitana jachtu w rewitalizacji. Został nim Jan Alfred Trammer, utalentowany i doświadczony żeglarz, z wieloletnim stażem na morzu i osiągnięciami w edukacji morskiej młodzieży.

  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga