Rejs pełnomorski na 100-lecie Polskiego Żeglarstwa 23 kwietnia 2024

Rejs pełnomorski na 100-lecie Polskiego Żeglarstwa

  • Start: 2024-05-10

  • Koniec: 2024-05-19

  • Trasa: Gdańsk - Gdańsk

  • Dostępne miejsca: 2

  • Koszt: 3 200,00 

Rejs pełnomorski to kompletna żeglarska przygoda. Pozwala w pełni czerpać z zalet gdańskiego żaglowca, dedykowanego szkoleniu morskiemu młodzieży i dorosłych. Tym razem 10-dniowy rejs będzie żeglarską formą uczczenia 100-lecia Yacht Klubu Polski, którego pierwszym komandorem był Patron gdańskiej jednostki flagowej, gen. Mariusz Zaruski.

Rejs z możliwością zawinięcia do portów krajów nadbałtyckich, gdzie zawsze jesteśmy mile widziani, to optymalna porcja żeglarskiej przygody, dzięki której uczestnicy, zwiedzając sąsiednie państwa, zdobywają nowe sprawności, tak fizyczne jak i społeczne. Nierzadko też w trakcie takich rejsów, załoga bierze udział w okazałej zagranicznej imprezie żeglarskiej, zlocie czy regatach, co dla większości jest przygodą życia.

To okazja do spędzenia dłuższego czasu z doświadczoną i barwną kadrą oficerską, która wszystkim zainteresowanym przybliży podstawy żeglarstwa, zaangażuje w manewry i obsługę takielunku, czy umożliwi stanięcie za sterem tak wspaniałego statku. To również świetna okazja, by wysłuchać „morskich opowieści”, poznać historię żaglowca, jego patrona i edukacyjną misję. Załoga szkolna pracuje dla wspólnego dobra, poznaje wszystkie obszary aktywności na żaglowcu, bierze aktywny udział we wszystkich pracach i zdobywa podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na morzu, nawigacji, ekologii, hydrologii i uczy się jej używać podczas swoich wacht.

 • Wymagane minimum 15 lat i brak przeciwskazań (w tym zdrowotnych) do odbycia rejsu morskiego
 • Uczestnicy rejsu stanowią załogę szkolną i biorą udział w związanych z żeglugą i obsługą statku czynnościach, przydzielonych poszczególnym wachtom (wymagana odpowiednia dojrzałość fizyczna i psychiczna)
 • Uczestnicy otrzymują opinię z rejsu oraz pamiątkowe tablo załogi
 • W rejsie pełnomorskim może wziąć udział 20 osób załogi szkolnej
 • Na żaglowcu załoga ma zapewniony nocleg, pełne wyżywienie i ubezpieczenie (NNW, koszty leczenie za granicą i mienie osobiste)
 • Aby się przygotować i potem pełniej przeżyć żeglarską przygodę, zachęcamy do lektury artykułów: Jak sie przygotować i Podręcznik załoganta
 • Uczestnik zobowiązany jest własnym staraniem dotrzeć na statek w pierwszym dniu rejsu oraz zorganizować sobie powrót po zakończeniu rejsu
 • UWAGA! W rejsie pełnomorskim/zagranicznym konieczny jest ważny paszport lub dowód osobisty (UE/Schengen)
 • Email Formularz kontaktowy
 • Lokalizacja Armator jednostki
 • Kotwica Statek / załoga