Zaruski jest EKO! 18 czerwca 2020

W tym sezonie wkraczamy w nowy obszar aktywności i edukacji. Pod salingiem gdańskiego żaglowca załopocze „Błękitna Flaga”.

To certyfikat przyznawany przez duńską Fundację Edukacji Ekologicznej we współpracy z organizacją Sail Training International za spełnienie i zachowanie szeregu kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością. W naszym przypadku chodzi o to, aby postępować zgodnie z kodem uwzględniającym takie zagadnienia jak odpowiednia gospodarka odpadami i ściekami, korzystanie z przyjaznych środowisku produktów (tj. farby, środki chemiczne) oraz pływanie w zgodzie z wymogami  ochrony środowiska morskiego, np. nieingerowanie w obszary wrażliwe przyrodniczo, czy obszary chronione.

Jak informuje Magda Banach, zajmująca się w Biurze Armatorskim GOS procesem certyfikacji “Blue Flag”:

“Zaruski jest trzecim polskim jachtem, który może pochwalić się członkostwem w programie „Błękitna Flaga”. W doborowym towarzystwie „Daru Młodzieży” oraz „Pogorii” będziemy dążyć do tego, aby młodzież znajdująca się na naszym pokładzie w pełni świadomie uczestniczyła w działaniu na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

A to zaledwie pierwszy krok. Naszym ambitnym celem na przyszły sezon jest uzyskanie, jako pierwszy polski jacht, prestiżowego certyfikatu „Blue Flag for Sail Training Vessel”. Oprócz wymogów technicznych i eksploatacyjnych, będziemy zaangażowani w szereg działań edukacyjnych, promujących ekologię, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.”

„Błękitna Flaga” jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony  środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu kąpielisk i przystani jachtowych. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.

Głównym założeniem i ideą programu „Błękitna Flaga” jest zbliżenie społeczeństwa z jego otoczeniem i zachęcenie do lepszego poznania swojego środowiska.  W związku z tym podmioty zaangażowane powinny, poza nieprzerwaną ekspozycją informacji istotnych dla danego regionu w zakresie różnorodności biologicznej, ekosystemów i zjawisk środowiskowych, oferować i wspierać działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

  • Formularz kontaktowy
  • Armator jednostki
  • Statek / załoga