ECO-SHIP w praktyce! 1 sierpnia 2022

Za nami jeden z najważniejszych rejsów sezonu, odbywający się w ramach projektu "ECO-SHIP", realizowanego w programie "Erasmus+". GOS jest liderem tego przedsięwzięcia, a partnerują mu Litwini i Finowie. Byliśmy bardzo przejęci organizacją tej wyprawy i jej przebiegiem, wobec ambitnych celów jakie przed sobą postawiliśmy :)

Eco-Ship-logo

Załoga rejsu “ECO-SHIP 1” wystartowała z Gdańska we wtorek 19.07.2022 r. bladym świtem i po półtorej doby żeglugi zjawiła się w Kłajpedzie. Cumy obsługiwał przy nabrzeżu sam Rektor Uniwersytetu w Kłajpedzie Artūras Razbadauskas.

FHD_295249353_712091839870630_788123928740284828_n

Przypomnijmy, iż celem projektu ECO-SHIP jest podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży w obszarze edukacji morskiej, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie „Katalogu Bałtyckiego Żeglarza” zawierającego elementy edukacji ekologicznej i żeglarskiej. Rejs miał być praktycznym sprawdzianem i równocześnie wdrożeniem teoretycznych założeń projektu. Uczestnicy (będący przyszłymi Oficerami Ekologicznymi) mieli  już za sobą wizyty studyjne w Gdańsku – ekoKajak oraz Kłajpedzie – Litewskie Muzeum Morza. Następnie rejs poprowadził wzdłuż wybrzeży Łotwy w stronę Turku.
Jak relacjonował, po pierwszym tygodniu rejsu, kpt. Piotr Królak:
Uczestnicy przestali być przypadkową grupą, a statek obcym miejscem. Stali się przygodną wspólnotą i choć pochodzą z różnych krajów, przyświeca im wspólny cel. Rejs ma charakter edukacyjny, więc oprócz zadań żeglarskich, załoga bierze udział w warsztatach poświęconych edukacji ekologicznej. Co to oznacza w praktyce? Uczymy się ograniczać i segregować odpady, gotować w sposób zrównoważony, dyskutujemy o przyczynach rosnącej presji człowieka na środowisko naturalne i zastanawiamy się jak możemy tę presję zminimalizować. Tu nie ma prostych rozwiązań. Pojawiają się pytania bez jednoznacznej odpowiedzi, np. czy żeglarstwo jako forma aktywnego kontaktu z przyrodą może być “ecofriendly”. Podchodzimy do sprawy poważnie i z pokorą, mając nadzieję, że nie jest za późno na radykalne zmiany.
  • Email Formularz kontaktowy
  • Lokalizacja Armator jednostki
  • Kotwica Statek / załoga