Aktualności

Operacyjna Rada Techniczna

Operacyjna Rada Techniczna

Dyrektor MOSiR w Gdańsku Leszek Paszkowski powołał Operacyjną Radę Techniczną ds. odbudowy i rewitalizacji s/y Generał Zaruski. Rada działa od wielu tygodni. Jednak swoje pierwsze formalne zebranie odbyła 19-11-20008 w siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
W skład rady wchodzą:

» Jerzy Litwin | dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Dr inż. Jerzy Litwin jest dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego oraz naukowcem, znawcą szkutnictwa tradycyjnego.

» Jerzy Jaszczuk | doświadczony kapitan oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami.
Jerzy Jaszczuk lat 62, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, wsławiony rejsami na s/y Konstanty Maciejewicz wokół przylądka Horn, na s/y Gedania wokół obu Ameryk i wielu innymi. Założyciel i Prezes Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami.

» Miłosz Wierzchowski | założyciel i prezes Fundacji Kompania Morska, doświadczony ekonomista i marketingowiec z międzynarodową karierą zawodową.
Miłosz Wierzchowski lat 51, studiował ekonomię w Gdańsku oraz badania ilościowe i komunikację społeczną w Sztokholmie. W latach 80 i 90 pracował Szwecji w branży badawczej. Po powrocie do Polski zorganizował i prowadził polski oddział Gallup Gruppen. Od 2004 roku Członek Zarządu i Dyrektor Regionalny Froggs Ltd - brytyjskiej firmy badawczej specjalizującej się w badaniach satysfakcji i lojalności. Wykładowca Marketing Communications Academy, autor artykułów o problematyce badawczej i opracowań marketingowych. Od 2006 założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Kompania Morska współpracującej z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

» Jan Trammer | kapitan s/y Generał Zaruski.

Rada jest na finalnym etapie pracy nad:
» profesjonalną koncepcją organizacji i zarządzania projektem
» szczegółowym programem funkcjonalno-użytkowym niezbędnym do ogłoszenia przetargu na wykonie dokumentacji technicznej odbudowy jachtu

Zaawansowane są ponadto prace nad profesjonalnym planem marketingowo-promocyjnym.

Wszyscy członkowie rady poza kapitanem Trammerem, który jest etatowym pracownikiem MOSiR w Gdańsku wykonują swoją pracę społecznie.

Kolejne zebranie rady wyznaczono na dzień 26.11.2008, na godz. 12:00

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo