Nadchodzące wydarzenia

Z harcerzami na Sea Scout Jamboree

Z harcerzami popłyniemy w dwu-rejs, najpierw do Arhus, a potem do Rostocku na "Hanse Sail".

Pierwszy z nich rozpoczyna się 20.07, a drugi dokładnie 10 dni później.
Związek Harcerstwa Polskiego jest kandydatem do organizacji w Polsce największego wydarzenia w świecie skautowym – World Jamboree w 2023 roku. Zaś jednym z polskich miast, które konkuruje o tytuł gospodarza World Jamboree 2023, jest Gdańsk.
O miejscu organizacji kolejnego World Jamboree zdecydują przedstawiciele organizacji skautowych świata na konferencji w 2016 roku. Związek Harcerstwa Polskiego, jako jedno ze swoich strategicznych działań przyjął więc konieczność aktywnego promowania Polski jako miejsca organizacji World Jamboree w 2023, poprzez między innymi udział polskich harcerzy w zlotach, konferencjach, seminariach, spotkaniach międzynarodowych – do czasu podjęcia decyzji w sprawie WJ 2023 w 2016 roku.
Jednym z takich wydarzeń, jest zlot duńskich skautów wodnych Danish Sea Scout Jamboree 2015 w Arhus w Dani.
Udział polskiej reprezentacji w Zlocie w Arhus będzie koordynowało Centrum Wychowania Morskiego ZHP – organ ZHP odpowiedzialny za wychowanie morskie i współprace ze skautami wodnymi w Europie. W CWM ZHP narodził się pomysł, aby w duńskim jamboree uczestniczyli polscy harcerze wodni na gdańskim żaglowcu STS "Generał Zaruski". Będzie to znakomita okazja do jednoczesnej promocji Związku Harcerstwa Polskiego – jako organizacji nowoczesnej, ale opartej o tradycyjne wartości, Polski – jako miejsca organizacji World Jamboree 2013 i Gdańska – jako przyszłego gospodarza tego wydarzenia.

Trzymajcie kciuki za same rejsy, ale także za zwycięstwo Gdańska w tym międzynarodowym plebiscycie. To byłoby dla nas wielkie wyróżnienie, a sam World Jamboree 2023 byłby wielkim wydarzeniem :)

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo