Projekt

Zbiórka funduszy

Związek Miast i Gmin Morskich, będący jednym z partnerów GOS, kontynuuje zbiórkę funduszy na organizację szkolenia żeglarskiego

Wcześniej ZMiGM prowadził zbiórkę publiczną na odbudowę żaglowca i realizację projektu „Generał Zaruski - Gdańsk ratuje żaglowiec”, który zakładał pełną rewitalizację statku i przywrócenie go do czynnej służby w szkoleniu i wychowaniu młodzieży na morzu, oraz organizację rejsów edukacyjnych. Wszystkie zebrane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i usług niezbędnych do odbudowy statku, a obecnie służą organizacji szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży.Rachunek zbiórki funduszy prowadzony jest przez:
Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Morskich
85 1440 1345 0000 0000 1150 2218
z podaniem daty rejsu oraz nazwiska uczestnika

W przypadku wpłat zagranicznych numer ma postać:
PL 85 1440 1345 0000 0000 1150 2218 (SWIFT: BPKOPLPW)

www ZMiGM

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo