Aktualności

Skoro będą maszty, to pojawią się i żagle…

W poniedziałek 14.06. została podpisana umowa między armatorem jednostki – MOSiR a firmą Complex Jacht na dostawę masztów dla “Generała Zaruskiego.

W drodze postępowania przetargowego okazało się, że podobnie jak w przypadku kadłuba nie jest łatwo znaleźć wykonawcę takiego zamówienia. Mimo liberalizacji wymogów kwalifikacyjnych stawianych potencjalnym wykonawcom, dwa kolejne postępowania o charakterze otwartym i konkurencyjnym nie przyniosły rozstrzygnięcia – nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim postępowaniu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, przeanalizowaliśmy możliwości rynku i podjęliśmy negocjacje z firmą Complex Jacht, która złożyła najlepszą ofertę.

Kontrakt opiewa na kwotę 170.000 PLN netto, a maszty oraz drzewce ruchome mają być dostarczone do końca tego roku. W skład zamówienia wchodzi grotmaszt, bezanmaszt, stenga grotmasztu, bom grota, bom bezana, bom foka, gafel bezana i gafel grotmasztu.

Tak więc rozpoczyna się kolejny etap odbudowy jachtu, a nasz Generał staje się powoli na powrót Żaglowcem, bo skoro będą maszty, to pojawią się i żagle…

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo