Aktualności

Generał Zaruski trafił do Gdańska

Jacht “Generał Zaruski” jest już w Gdańsku! W sobotę, 4 kwietnia została przeprowadzona akcja przeholowania jednostki z Władysławowa.

Żaglowiec zacumował przy nabrzeżu Gdańskiej Stoczni “Remontowa”, gdzie rozpocznie się jego odbudowa.
Holowanie rozpoczęło się rankiem w stoczni “Szkuner” we Władysławowie, skąd “Generał Zaruski” wyruszył w liczącą 35 mil morskich podróż. Jednostkę prowadził na długim holu holownik Atlas. Przed wejściem do portu Leszek Paszkowski – dyrektor MOSiR w Gdańsku w imieniu prezydenta Pawła Adamowicza powitał jednostkę w Gdańsku i przekazał na pokład gdańską banderę. Dzięki idealnej pogodzie cała operacja przebiegła bardzo sprawnie i już o godzinie 15.00 żaglowiec wpływał do portu w Gdańsku. Zacumował przy nabrzeżu stoczni “Remontowa”, gdzie prowadzone będą prace rewitalizacyjne.W piątek, 3 kwietnia MOSiR w Gdańsku podpisał umowę z firmą SHIP SERVICE reprezentowaną przez Artura Karczewskiego z Gdańska, na opracowanie dokumentacji odbudowy jachtu „Generał Zaruski”, pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Firma SHIP SERVICE wygrała postępowanie publiczne, a jej oferta opiewa na kwotę 199.104,00 zł. W ciągu 4 miesięcy dokumentacja koncepcyjna i klasyfikacyjno-techniczna będzie gotowa i złożona w Polskim Rejestrze Statków, co pozwoli na ponowne zarejestrowanie żaglowca. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Polski Rejestr Statków jako mecenas programu “Gdańsk ratuje żaglowiec” wszystkie usługi związane z zatwierdzeniem dokumentacji klasyfikacyjnej, nadzorem nad odbudową oraz ponownym nadaniem klasy wykona całkowicie bezpłatnie.Gdańska Stocznia “Remontowa” - mecenas akcji “Gdańsk ratuje żaglowiec” - przy użyciu własnych urządzeń technicznych i pracowników podniesie kadłub jachtu z wody i ustawi na odpowiedniej podbudowie na terenie stoczni. Wykonane zostanie zadaszenie, umożliwiające prowadzenie prac szkutniczych i innych, niezbędnych prac remontowych. GSR udostępni także sprzęt, by armator – MOSiR w Gdańsku – wykonał prace zalecone przez PRS we wnioskach z Oceny Stanu Technicznego z dnia 22-10-2008. Te prace to: demontaż blach na kadłubie i stępce, demontaż grodzi stalowej, usunięcie starych powłok malarskich, usuniecie z kadłuba kostek balastowych, umycie wnętrza myjką ciśnieniową, demontaż części poszycia itp.Ponadto „Remontowa” udostępni sprzęt, w celu wykonania przez inspektora PRS i armatora szczegółowej oceny stanu technicznego kadłuba. Do dyspozycji zostaną oddane także maszyny i urządzenia stolarni. Pracownicy zatrudnieni przez armatora zostaną przeszkoleni przez odpowiednie służby stoczniowe pod kątem BHP i ppoż.

Przypomnijmy: 3 listopada 2008 roku Miasto Gdańsk podpisało z Ligą Obrony Kraju, dotychczasowym właścicielem żaglowca, akt notarialny dotyczący jego przekazania. Akcję odbudowy pod hasłem “Gdańsk ratuje żaglowiec” prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.Wzorem innych miast hanzeatyckich, Gdańsk będzie właścicielem żaglowca “Generał Zaruski”, który po rewitalizacji będzie pełnił funkcję flagowej jednostki Miasta Gdańska. Zacumowany przy Centralnym Muzeum Morskim stanowić będzie atrakcję turystyczną i dumę Gdańska, jako aktywny obiekt muzealny. Pływając pod banderą Gdańska, realizować będzie ideę dla której kiedyś został zbudowany - zaszczepianie pozytywnych wartości wśród młodzieży poprzez szkolenie żeglarskie, obcowanie z żywiołem morza, edukację spuścizny historycznej Miasta Gdańska i polskiej obecności na morzu.

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo