Aktualności

Przetarg na opracowanie dokumentacji odbudowy

Rozpoczął się kolejny ważny etap na drodze do przywrócenia jachtowi “Generał Zaruski” dawnej świetności.

Rozpoczął się kolejny ważny etap na drodze do przywrócenia jachtowi “Generał Zaruski” dawnej świetności. W dniu 24.02.2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 38654 - 2009 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji na wykonanie odbudowy jachtu “Generał Zaruski”, pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 w Sekretariacie (I piętro) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
» opłata za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –20 zł
» Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2009 godzina 11:00, miejsce: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat (I piętro) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
» Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie:
http://www.mosir.gda.pl/pl/dokumenty/24_02_2009

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo